Всеукраїнський конкурс

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1364 від 10.10.2017р.     „Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 н.р.” Вінницький національний технічний університет призначено базовим навчальним закладом з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напрямку „Інформатика і кібернетика”.

У конкурсі можуть брати участь студенти і студентські колективи вищих навчальних закладів України. На конкурс подаються не більше трьох кращих наукових робіт – переможців I туру конкурсу з кожної групи спеціальностей (разом не більше шести робіт від одного ВНЗ). Наукові роботи, оформлені згідно п. 4 Положення про Конкурс (Наказ МОН молоді та спорту № 605 від 18.04.17 р.) просимо направити до 15 лютого 2018 р. /за поштовим штемпелем/ на адресу університету.

Наказ МОН молоді та спорту № 605 від 18.04.17 р.

Підсумкова науково-практична конференція відбудеться
в березні-квітні 2018 року
у Вінницькому національному технічному університеті.

Очний тур конкурсу наукових робіт відбувається у формі публічного захисту роботи, тобто доповіді на науковій конференції. Для цього повинна бути підготовлена презентація.

Вимоги до доповіді і презентації:
1. Тривалість доповіді 5-7 хвилин.
2. Презентація повинна містити 8-12 слайдів.
3. В доповіді необхідно обов’язково зупинитися на таких питаннях:
— Тема роботи;
— Актуальність роботи;
— Мета роботи;
— Спосіб досягнення мети (проведені теоретичні або експериментальні дослідження);
— Отримані наукові результати (обов’язково з урахуванням вимог до формулювання наукових результатів дисертацій);
— Отримані практичні результати;
— Впровадження результатів роботи;
— Наявність публікацій по результатам роботи.

Завантажити інформаційне повідомлення (старе 2017)

Перелік номінацій:

Інформатика

# Комп’ютерні системи та компоненти
# Інформаційні технології
# Медична та біологічна інформатика і кібернетика
# Системи захисту інформації
# Системи та засоби штучного інтелекту

Кібернетика

# Системи та процеси керування
# Автоматизація процесів керування
# Системи автоматизації проектувальних робіт
# Математичне моделювання та обчислювальні методи
# Управління проектами і програмами

Роботи запрошені на очний етап ІІ туру конкурсу

Назва вищого навчального закладу Шифр роботи
1 Сумський державний університет ВОЛОГА
2 Сумський державний університет Avatar
3 Чорноморський національний університет імені Петра Могили Downloading Control
4 Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» Грошові потоки
5 Тернопільський національний економічний університет Вологість гіпсокартону
6 ІнСЗЗІ  НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Клімат-контроль
7 ДВНЗ Криворізький національний університет ГАРМОНІКИ+РЕЗОНАНС
8 Вінницький національний технічний університет Проектування природокористування
9 Харківський національний університет радіоелектроніки Next generation
10 Тернопільський національний економічний університет Аналіз зображень
11 Харківський національний університет будівництва Grinding
12 Черкаський державний технологічний університет Комплекс
13 Черкаський державний технологічний університет Помічник
14 Вінницький національний технічний університет «CHAOS»
15 Дніпродзержинський державний технічний університет ПРОФІЛЬ IRT
16 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського Dynamic tester
17 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Малинова кнопка
18 Сумський державний університет Technology of quality control
19 Національний Чорнморський університет імені Петра Могили VNZ
20 Вінницький національний технічний університет СПАРК
21 ІЕЕСУ КрНУ ім. М. Остроградського FACILIUS QUAM SPECTAT
22 Дніпопетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Без завад
23 Запорізький національний технічний університет Діагностичний комплекс
24 Харківський національний університет радіоелектроніки Взаємодія та відповідальність
25 Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» Генератор
26 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МІРЕЛА+А
27 Тернопільський національний економічний університет Системи прогнозування
28 Вінницький національний технічний університет Фотоніка
29 Тернопільський національний економічний університет Помічник хірурга
30 Сумський державний університет mod_stud
31 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського ПЛІС-БЕЗПЕКА
32 Запорізький національний технічний університет Розпізнаваня очей
33 Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України Інформаційний код
34 Вінницький національний технічний університет WEBVIZ
35 Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України Безпечна країна
36 Вінницький педагогічний університет Warzards SRDB
37 ІЕЕСУ КрНУ ім. М. Остроградського SINE FINIBUS
38 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Конвертор
39 Тернопільський національний еконмічний університет Автоматизована мікроскопія
40 Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» Гучномовець
41 Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» Біла цифра
42 Дніпродзержинський державний технічний університет ЦИФРОВІ СИГНАЛИ
43 Запорізька державна інженерна академія Навчайся-граючись
44 Вінницький національний технічний університет Паралельні обчислення
45 Кременчуцький національний університет GREATING THE FUTURE
46 Кременчуцький національний університет FUTURE IN OUR HANDS

Контакти

Вінницький національний технічний університет

Відповідальний секретар конкурсу

Севастьянов Володимир Миколайович
к.т.н., доцент кафедри Метрології та промислової автоматики 

заступник декана з н.м.р. Факультету комп’ютерних систем і автоматики

(0432) 598 672
(050) 536 85 59
vladimir.sevastiyanov@gmail.com

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1364 від 10.10.2017р.     „Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2017/2018 н.р.” Вінницький національний технічний університет призначено базовим навчальним закладом з проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напрямку „Інформатика і кібернетика”.

У конкурсі можуть брати участь студенти і студентські колективи вищих навчальних закладів України. На конкурс подаються не більше трьох кращих наукових робіт – переможців I туру конкурсу з кожної групи спеціальностей (разом не більше шести робіт від одного ВНЗ). Наукові роботи, оформлені згідно п. 4 Положення про Конкурс (Наказ МОН молоді та спорту № 605 від 18.04.17 р.) просимо направити до 15 лютого 2018 р. /за поштовим штемпелем/ на адресу університету.

Наказ МОН молоді та спорту № 605 від 18.04.17 р.

Підсумкова науково-практична конференція відбудеться
в березні-квітні 2018 року
у Вінницькому національному технічному університеті.

Очний тур конкурсу наукових робіт відбувається у формі публічного захисту роботи, тобто доповіді на науковій конференції. Для цього повинна бути підготовлена презентація.

Вимоги до доповіді і презентації:
1. Тривалість доповіді 5-7 хвилин.
2. Презентація повинна містити 8-12 слайдів.
3. В доповіді необхідно обов’язково зупинитися на таких питаннях:
— Тема роботи;
— Актуальність роботи;
— Мета роботи;
— Спосіб досягнення мети (проведені теоретичні або експериментальні дослідження);
— Отримані наукові результати (обов’язково з урахуванням вимог до формулювання наукових результатів дисертацій);
— Отримані практичні результати;
— Впровадження результатів роботи;
— Наявність публікацій по результатам роботи.

Завантажити інформаційне повідомлення (старе 2017)

Перелік номінацій:

Інформатика

# Комп’ютерні системи та компоненти
# Інформаційні технології
# Медична та біологічна інформатика і кібернетика
# Системи захисту інформації
# Системи та засоби штучного інтелекту

Кібернетика

# Системи та процеси керування
# Автоматизація процесів керування
# Системи автоматизації проектувальних робіт
# Математичне моделювання та обчислювальні методи
# Управління проектами і програмами