Роботи запрошені на очний етап ІІ туру конкурсу

Назва вищого навчального закладу Шифр роботи
1 Сумський державний університет ВОЛОГА
2 Сумський державний університет Avatar
3 Чорноморський національний університет імені Петра Могили Downloading Control
4 Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» Грошові потоки
5 Тернопільський національний економічний університет Вологість гіпсокартону
6 ІнСЗЗІ  НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Клімат-контроль
7 ДВНЗ Криворізький національний університет ГАРМОНІКИ+РЕЗОНАНС
8 Вінницький національний технічний університет Проектування природокористування
9 Харківський національний університет радіоелектроніки Next generation
10 Тернопільський національний економічний університет Аналіз зображень
11 Харківський національний університет будівництва Grinding
12 Черкаський державний технологічний університет Комплекс
13 Черкаський державний технологічний університет Помічник
14 Вінницький національний технічний університет «CHAOS»
15 Дніпродзержинський державний технічний університет ПРОФІЛЬ IRT
16 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського Dynamic tester
17 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Малинова кнопка
18 Сумський державний університет Technology of quality control
19 Національний Чорнморський університет імені Петра Могили VNZ
20 Вінницький національний технічний університет СПАРК
21 ІЕЕСУ КрНУ ім. М. Остроградського FACILIUS QUAM SPECTAT
22 Дніпопетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Без завад
23 Запорізький національний технічний університет Діагностичний комплекс
24 Харківський національний університет радіоелектроніки Взаємодія та відповідальність
25 Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» Генератор
26 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МІРЕЛА+А
27 Тернопільський національний економічний університет Системи прогнозування
28 Вінницький національний технічний університет Фотоніка
29 Тернопільський національний економічний університет Помічник хірурга
30 Сумський державний університет mod_stud
31 Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського ПЛІС-БЕЗПЕКА
32 Запорізький національний технічний університет Розпізнаваня очей
33 Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України Інформаційний код
34 Вінницький національний технічний університет WEBVIZ
35 Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України Безпечна країна
36 Вінницький педагогічний університет Warzards SRDB
37 ІЕЕСУ КрНУ ім. М. Остроградського SINE FINIBUS
38 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Конвертор
39 Тернопільський національний еконмічний університет Автоматизована мікроскопія
40 Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» Гучномовець
41 Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» Біла цифра
42 Дніпродзержинський державний технічний університет ЦИФРОВІ СИГНАЛИ
43 Запорізька державна інженерна академія Навчайся-граючись
44 Вінницький національний технічний університет Паралельні обчислення
45 Кременчуцький національний університет GREATING THE FUTURE
46 Кременчуцький національний університет FUTURE IN OUR HANDS